AUTOGAS GLP

ESTALVI I RESPECTE AMB EL MEDI AMBIENT

T’agradaria estalviar-te entre un 40% i un 50% en combustible a part de ser més respectuós amb el medi ambient?

Auto taller Pròxim posa a la seva disposició la possibilitat d’adaptar el teu vehicle de gasolina a GLP.

El GLP (Gas Liquat del petroli) és una barreja de gas propà i butà, i farà que el teu vehicle contamini menys i tingui un cost per km recorregut més baix.

Els avantatges d’adaptar-se a GLP són:

ECOLÒGIQUES

 • Baixa les emissions de CO₂ en un 15%
 • Redueix un 95% els Òxids de
 • Nitrogen(NOx)
 • No allibera partícules cancerígenes
 • No conté composts com a sofre, benzè, plom…
 • Reducció de soroll en gairebé un 50%

ECONÒMIQUES

 • 50% d’estalvi versus de la gasolina
 • 30% d’estalvi versus del dièsel
 • Augmenta la vida del vehicle
 • Augmenta el valor de venda del vehicle
 • Major autonomia

MANTENIMENT

 • Major durada del motor del vehicle
 • Redueix considerablement el nombre d’avaries, en disposar d’una combustió més neta i eficient
 • Costos de reparació i manteniment més econòmics

AUTONOMIA

 • Un vehicle d’AutoGas GLP disposa d’un dipòsit de gasolina i també de GLP, per la qual cosa pot funcionar indistintament amb tots dos combustibles
 • El vehicle d’AutoGas GLP, depenent del tipus de vehicle que s’adapti i de l’espai disponible per al dipòsit, pot recórrer al voltant de 500 km utilitzant únicament el dipòsit de GLP