Avis legal

L’USUARI es compromet a manipular aquestes pàgines concorde al que s’estableix en aquest avís legal. En cap cas, Auto Taller Proxim S.L. serà responsable dels danys que pogués causar l’USUARI per l’ús erroni o indegut d’aquestes pàgines o de qualsevol servei o contingut derivat de les mateixes en relacions amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’USUARI d’aquestes pàgines. L’USUARI assumirà totes les despeses, costes i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment del que s’estableix en el present avís legal.

Auto Taller Proxim S.L. exposa que tota la informació inclosa en aquestes pàgines pertany a contingut públic recollit de pàgines Web totalment obertes al públic i que aquests reconeixen que són els únics responsables de la veracitat de les dades i es fan responsables de totes les accions que tercers puguin interposar per raó a aquests.

L’USUARI no pot, excepte visualitzar les dades i imatges d’aquestes pàgines, realitzar cap mena d’acció en relació a tot l’exposat les mateixes sense l’autorització expressa d’Auto Taller Proxim S.L..

L’USUARI, excepte autorització prèvia, expressa i escrita d’Auto Taller Proxim S.L., es compromet a utilitzar la informació continguda en aquestes pàgines, exclusivament per a la seva visualització i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés, així mateix, accepta no utilitzar, traslladar, mercantilitzar o disposar de la informació inclosa en aquestes pàgines o serveis de manera que rivalitzi de manera deslleial amb Auto Taller Proxim S.L. o qualsevol dels seus serveis relacionats.

L’USUARI es compromet a no utilitzar aquestes pàgines o els seus serveis i continguts de manera contrària al que es disposa per la legislació vigent que sigui aplicable.

Auto Taller Proxim S.L. es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts de la Web quan així ho estimi segons la seva Política Comercial.
 D’igual forma es reserva el dret retirar l’accés a les seves pàgines, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquest avís legal.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Auto Taller Proxim S.L. és titular dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgines, els menús, botons de navegació , el codi PHP i HTML, les miniaplicacions de Java o JavaScript, els controls de ActiveX, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o , en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.
Així mateix, Auto Taller Proxim S.L. és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren en qualsevol de les pàgines webs que integren Auto Taller Proxim S.L. o disposa de la corresponent autorització per a la seva utilització.

Auto Taller Proxim S.L. es reserva els drets de reproducció, transformació, ajust, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui incumbir-li sobre els continguts de les seves pàgines.

Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en el qual es produïssin, requereix autorització prèvia i per escrit d’Auto Taller Proxim S.L.. 
En cap cas, Auto Taller Proxim S.L. serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol USUARI dins d’aquestes pàgines.

Auto Taller Proxim S.L., els seus directius i empleats, socis, així com els seus agents no seran responsables de la veracitat, moralitat o fiabilitat de les dades o opinions aportats pels seus clients, així com tampoc es responsabilitzaran de qualsevol tipus d’opinió o informació que circuli per la xarxa.

Auto Taller Proxim S.L. els seus directius i empleats, així com els seus agents no seran responsables de les possibles infraccions dels seus clients que afectin els drets d’un altre client o de tercers en matèria de drets de marques, patents, informació confidencial o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

Auto Taller Proxim S.L. garanteix el correcte funcionament de les seves pàgines, tot i que no es farà responsable de cap mal que es generi a l’usuari o a tercers en cas d’impossibilitat de prestar servei degut suposats de cas fortuït, força major o qualsevol altra causa imputable o no a Auto Taller Proxim S.L., o del mal funcionament temporal del sistema si respon a tasques de manteniment del mateix o a fallades que afectin operadors o a una defectuosa configuració dels equips de l’USUARI o per qualsevol altre problema imputable a l’equip de l’USUARI.

El contingut d’aquest acord i de les nostres pàgines és exclusivament per a majors de 18 anys.

 

CONTINGUTS

 

Auto Taller Proxim S.L. es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren les seves pàgines, sense necessitat de comunicar-lo prèviament, quan ho estimi convenient d’acord amb l’exercici dels seus serveis.

Auto Taller Proxim S.L. no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs a les quals pugui accedir-se des de la seva pàgina, ni d’aquells continguts que no hagin estat supervisats per Auto Taller Proxim S.L..

Auto Taller Proxim S.L. utilitza tots els mitjans de què disposa per a no permetre la publicació errònia o no veritable de les dades que en les nostres pàgines no obstant això, Auto Taller Proxim S.L. no garanteix la veracitat absoluta de tots els continguts de les seves pàgines , ja que aquests poden estar subjectes a alguna mena d’error i per tant no poden prendre’s com una oferta contractual i són dades merament informatives i orientatius.

 

AVISO COOKIES EN LA WEB

La nostra web utilitza cookies per a facilitar i millorar l’experiència de navegació. Si continues navegant per la nostra web, entenem que acceptes l’ús dels nostres cookies. Pots veure la nostra política de privacitat aquí.