Política de Privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Lloc web www.autotallerproxim.com
Titular del lloc web Auto Taller Proxim SL
Responsable tractament dades Auto Taller Proxim SL
Finalitat Gestió Comercial i Tècnica
Legitimació Consentiment atorgat per l’usuari
Edat legal consentiment L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que s’estableix en la present Política de Privacitat.
Destinataris Es comunicaran dades a tercers per a poder dur a terme les finalitats descrites en la present política de privacitat. En cap cas se cediran dades a tercers per a finalitats diferents a les descrites en aquest document.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 • Qui és el titular d’aquesta web?
Identitat Auto Taller Proxim SL
Adreça postal C/ Pelegrí Ballester nº48
Planta 00, Vilanova i la Geltrú
Telèfon 938154529 / 938105523
Correu electrònic info@atproxim.com
 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal?
Identitat Auto Taller Proxim SL
Adreça postal C/ Pelegrí Ballester nº48
Planta 00, Vilanova i la Geltrú
Telèfon 938154529 / 938105523
Correu electrònic info@atproxim.com
 • Amb quina finalitat tractarem les seves dades de caràcter personal i durant quant temps els conservarem?

L’empresa tractarà les seves dades de caràcter personal exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats de manera incompatible amb aquestes finalitats.

 • Finalitats
Finalitat: Gestió, estudi i resolució de consultes efectuades a través de la web. L’empresa conservarà les seves dades de caràcter personal el temps necessari segons la informació facilitada i els terminis de conservació recollits en normatives que siguin aplicables.

 

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que ens atorga en marcar la casella en la qual accepta la nostra política de privacitat.

 • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’empresa estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. En concret, pot vostè dirigir-se a l’empresa a la seva adreça postal o bé a l’adreça d’email facilitada en el present document amb la finalitat d’exercir els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.

 

Pot vostè sol·licitar els formularis necessaris per a l’exercici d’aquests drets enviant un correu electrònic a l’adreça d’email facilitada en el present document. Donat el caràcter personalíssim de l’exercici de qualsevol d’aquests drets vostè haurà d’adjuntar a la sol·licitud copia del seu carnet d’identitat o document acreditatiu equivalent. Pot vostè dirigir-se a l’Agència Espanyola de protecció de Dades per a obtenir informació addicional sobre els seus drets o presentar una reclamació davant aquesta, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets respecte al Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016 (RGPD), obtenint tota la informació necessària per a això a través de la web www.agpd.es.